advertisement

สถิติคนไทยว่างงานในเดือนพ.ย.62 เพิ่ม4.36แสนคน


advertisement

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะการทำงานเดือน พ.ย. 2562 พบ มีงานทำ 38 ล้านคน ลดลง 5.5 แสนคน สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 4.29 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.1

      โดยจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน2561 และหากเทียบกับเดือนก่อน ตุลาคม 2562 ที่ พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

       ทั้งนี้ จำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าว ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.36 แสนคนขณะที่เหตุผลที่ทำให้แรงงานว่างงาน ส่วนใหญ่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หยุดปิดกิจการทั้งที่ผู้ว่างงานเหล่านี้ มีระดับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษามีมากที่สุด

         อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีหลายบริษัทที่ปิดกิจการไปทำให้หลายคนตกงาน กำลังหางานใหม่กันสนั่น ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผ่านพ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปด้วยกัน 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement