เผยโทษ นักเรียนที่ใส่ชุดไปรเวทไปเรียน จะโดนอะไร?

   
advertisement
advertisement

       จากกรณี ภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลว ประกาศเชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปเรียนในวันที่ 1 ธ.ค.63 พร้อมกับเผยรายชื่อโรงเรียนทั้งหมด 23 โรงเรียนที่จะร่วมแต่งไปรเวท ขณะที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันจะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยวันนี้ (1 ธ.ค.63) มีนักเรียนจำนวนมากหลายโรงเรียนแต่งตัวชุดไปรเวทไปเรียนจริง 

แต่งไปรเวทไปเรียน 

       ล่าสุด ทางด้านเพจ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เผยดข้อกฎหมายว่ากฎระเบียบ ถ้านักเรียนไม่แต่งชุดนักเรียนคุณครูอาจดำเนินการอย่างไรได้บ้าง โดยระบุว่า...

       1 ธ.ค. 63  เป็นวันเปิดภาคเรียนของหลายโรงเรียน โดยเพจ "ภาคีนักเรียน KKC" และ "นักเรียนเลว" ได้ทำแคมเปญชวนนักเรียนทุกคนใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนเพื่อเป็นการตั้งคำถามว่าชุดนักเรียนมีความสำคัญจริงหรือ 

       ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดข้อกฎหมายว่ากฎระเบียบอะไรที่บังคับให้นักเรียนต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียน และถ้านักเรียนไม่แต่งชุดนักเรียนคุณครูอาจดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

advertisement
 

       ปัจจุบันมี "พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551" มาตรา 5 กำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียน  กระทรวงศึกษาธิการยังได้ออก "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551" ซึ่งกำหนดรายละเอียดเครื่องแบบตามระดับและประเภทการศึกษา แต่ก็เปิดช่องให้สถานศึกษาขอใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ 

       ขณะเดียวกัน ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้สถานศึกษาสามารถพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษากับนักเรียนที่ไม่แต่งเครื่องแบบโดยไม่ได้รับการยกเว้นตามระเบียบนี้ 

       โดย "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548" กำหนดโทษที่สถานศึกษาจะลงโทษนักเรียนที่ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับไว้ 4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

       ดังนั้น หากครูเห็นว่าการไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนเป็นการฝ่าฝืนระเบียบก็ลงโทษนักเรียนได้เพียง 4 สถานนี้เท่านั้น ไม่อาจกระทำการอย่างอื่น เช่น ห้ามเข้าเรียน ยึดหรือตรวจค้นทรัพย์สิน ตีหรือทำร้ายร่างกาย ซึ่งหากกระทำเช่นนั้น ย่อมถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายและอาจมีความรับผิดตามมาได้

       อย่างไรก็ตาม ข้อท้าทายสำหรับกระทรวงศึกษาฯ และครู คือ การรณรงค์แต่งชุดไปรเวทในวันเปิดภาคเรียนที่จะเกิดขึ้นนี้เป็น “การกระทำความผิด” จริงหรือไม่ จำเป็นต้องมี “การลงโทษ” หรือไม่ ในเมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อการตั้งคำถามถึงเป้าหมายของการจัดการศึกษา และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล ซึ่งรวมถึงของนักเรียน มิใช่เป็นการประพฤติชั่วซึ่งต้องสั่งสอนให้สำนึกรู้ในความผิดแต่อย่างใด

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com  ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

Advertisement
0
0
0