advertisement

เผย 4 มาตรการคงไว้ หลังรัฐต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือนเต็ม


advertisement

       จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ศบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้พิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินหลังจากที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 เม.ย.นี้ โดยพิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปอีก 1 เดือน ถึง 31 พ.ค.63 

       โดย ศบค.ยังคง 4 มาตรการหลังต่ออายุพรก.ฉุกเฉินถึงสิ้นเดือน พ.ค. ควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ-ห้ามออกนอกเคหสถาน-งดหรือชะลอเดินทางข้ามเขตจังหวัด-งดดำเนินกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงผลการประชุมศบค. โดยมีเนื้อหาสรุป 4 มาตรการหลักไว้ดังนี้ 

        1. ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ (ขยายการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.63)

       2.ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

       3.งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น

       4.งดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว [ads]


advertisement


advertisement

       ถือว่าเป็น 4 มาตรการหลักที่ยังคงต้องใช้กันต่อไปถึง สิ้นเดือน พ.ค.63  ในส่วนอื่นๆ น่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติกันต่อไป คง 4 มาตรการนี้ไว้เพื่อรักษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement