advertisement

เผย 5อันดับธนาคารปล่อยสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุด


advertisement

      ทำงานเก็บเงินซื้อบ้านสักหลังนั่นเป็นความฝันของคนวัยทำงาน วัยรุ่นสร้างตัว ซื้อบ้านสักหลัง หรือว่าคอนโดมิเนียมสักห้องอยู่แล้วแต่ความชื่นชมของใครของมัน สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก็คือเรื่องของสินเชื่อบ้านของธนาคารไหน ดอกเบี้ยต่ำโดนใจ ผ่อนได้แบบสบาย วันนี้เราจะพาไปดู 5 อันดับสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เปรียบเทียบดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของธนาคารแต่ละแห่งในช่วงเดือนกันยายน 2562  เป็นยังนั้น ตามไปดูกันเลยครับ 

       1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.77% ต่อปี

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งออกสินเชื่อเพื่อฉลองครบรอบ 66 ปีของธนาคาร โดยคิดดอกเบี้ยต่ำสุดที่ 0.66% ใน 6 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 2.77% ต่อปีเท่านั้น 

        กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท

        สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้รวมไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน ที่ต้องการขอสินเชื่อด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

         2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

         วงเงินกู้และระยะเวลาผ่อน

         – ให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,000,000 บาท

         – ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี

         – อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

         อัตราดอกเบี้ย

         สิทธิพิเศษ

          ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อวิมานเมฆ (กรณีกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท)

         กรณีวงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท

         สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก ที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

         1. ซื้อที่ดินอาคาร หรือห้องชุด

         2. ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

         3. ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.

         4. ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

         5. กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

         วงเงินกู้และระยะเวลาผ่อน

         วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน มากกว่า 2 ล้านบาท  กรณีกู้เพิ่ม วงเงินให้กู้เพิ่มครั้งนี้รวมกับเงินต้นคงเหลือของบัญชีเงินกู้เดิมที่เป็นหลักประกันเดียวกัน ต้องมากกว่า 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

         อัตราดอกเบี้ย

         สิทธิพิเศษ

          ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม เฉพาะบัญชีเงินกู้ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ "วิมานเมฆ" (วงเงินให้กู้มากกว่า 2 ล้านบาท)

        ระยะเวลาขอสินเชื่อ

          สามารถยื่นคำขอสินเชื่อวิมานเมฆได้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 โดยต้องได้รับการอนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อมีจำนวนจำกัด หากมีผู้ขอสินเชื่อเต็มวงเงินแล้วอาจสิ้นสุดโครงการก่อนระยะเวลาที่กำหนด

        2. ธนาคารทหารไทย : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.89% ต่อปี

         ธนาคารทหารไทย ให้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดจะอยู่ที่ 2.89% ต่อปี แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (Top Selective Developers) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท คือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA), บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี และบัตรเดบิต TMB ตามรายละเอียดต่อไปนี้

       ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

       – พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

       – เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่มีประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป

       วงเงินกู้

          วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

          กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

          – วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า

          กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

          – วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

       ระยะเวลาผ่อน

       สูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

       อัตราดอกเบี้ย

       สิทธิพิเศษ

       – เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภทแล้ว จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมคือ

       – ฟรีประกันอัคคีภัย : จ่ายให้ตามมูลค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท

       – ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง : จ่ายให้ 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท  

       – ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการ

       – สินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

       ระยะเวลาขอสินเชื่อ

         อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

       3. ธนาคารออมสิน : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี

       สำหรับธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้านที่ให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดช่วงนี้ก็คือ “สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย” ซึ่งเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในกรอบวงเงิน 25,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี 

       ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

       – ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน

       วงเงินกู้

          กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท

          สัญญาที่ 1

       กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
กรณีห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า
 
          สัญญาที่ 2

       กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาหารหรือห้องชุด ผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

       กรณีซื้อที่ดินพร้อมอาหารหรือห้องชุด ผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 3 ปี ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

        สัญญาที่ 3 ขึ้นไป

       ให้กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

       กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

       ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

       ระยะเวลาผ่อน

       ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ยกเว้นเจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน ได้ถึงอายุ 70 ปี

       อัตราดอกเบี้ย

       ระยะเวลาขอสินเชื่อ

       จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าครบจำนวนวงเงินโครงการตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงก่อน

       4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี

       อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปี ที่ถูกสุดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา คือทางเลือกที่ 4 ของ “สินเชื่อคอนโด” วงเงินอนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป คิดดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี โดยต้องเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมจากโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนเท่านั้น ซึ่งมีเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

       ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

       – บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

       – กรณีเป็นพนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

       – กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

       วงเงินกู้

       กรณีมูลค่าหลักประกันต่ำกว่า 10 ล้านบาท

       สัญญาที่ 1 กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน

       สัญญาที่ 2 กู้ได้ไม่เกิน 80-90% ของราคาประเมิน

       สัญญาที่ 2 กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน

        กรณีมูลค่าหลักประกัน 10 ล้านบาทขึ้นไป

       สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

       สัญญาที่ 3 กู้ได้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมิน

       ระยะเวลาผ่อน

       ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี และอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

       อัตราดอกเบี้ย

       สิทธิพิเศษ

       – ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

       – ผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะปีแรก

       – กรณีซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปี เฉพาะปีแรก

       ระยะเวลาขอสินเชื่อ

       อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2562 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

       5. ธนาคารกรุงเทพ : ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.92% ต่อปี

        “สินเชื่อบ้านบัวหลวง” ทางเลือกที่ 2 เป็นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำที่สุดของธนาคารกรุงเทพ โดยคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.92% ต่อปี แต่ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะเท่านั้น และต้องทำประกันคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

       ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

       – กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์  

       – เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในโรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา

       – กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ

       – กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)

       – ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป

       – มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

       วงเงินกู้

       สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน

       ระยะเวลาผ่อน

       ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี หากเป็นพนักงานประจำ ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาผ่อน ต้องไม่เกิน 65 ปี (เฉพาะอัยการและผู้พิพากษา ได้สูงสุดถึงอายุ 70 ปี)

       อัตราดอกเบี้ย

       สิทธิพิเศษ

       ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

       ระยะเวลาขอสินเชื่อ

       อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับผู้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562

        นี่ก็เป็น 5 อันดับ ธนาคารปล่อยสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยถูกสุด ใครที่สนใจธนาคารไหนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกับทางธนาคารได้เลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement