advertisement

เพจดังเผยข้อกฎหมาย เล่นงานมือจับลิขสิทธิ์ หลังบริษัทแจงไม่มีการสั่งจับ


advertisement

       จากกรณีที่เด็กวัย 15 ปี โดนสั่งให้ทำกระทงลายการ์ตูน ก่อนจะโดนบุกจับลิขสิทธิ์ ซึ่งต่อมาบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาชี้แจงว่า..

       "บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า เรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต"

       

        ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ นี่แหละประเทศไทย ได้ออกมาเผยถึงข้อกฎหมายที่จะสามารถเอาผิดกับขบวนการหลอกจับลิขสิทธิ์นี้ได้ โดยทางเพจได้ระบุว่า….


advertisement

       "เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้แต่งตั้งไปจับลิขสิทธิ์ มึงเอาเอกสารอะไรไปยื่นแจ้งความกับตำรวจ แบบนี้เข้าข่ายแจ้งความเท็จ แล้วยังผิดฐานปลอมและใช้เอกสารเท็จด้วย ปอ.มาตรา 137 "ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

       มาตรา 172 "ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

       มาตรา 264 วรรคแรก "ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"


advertisement

       มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

       มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ

       ผิดอาญาหลายกระทงเลยนะนัน อยู่ที่ตำรวจจะเล่นเคสนี้หรือเปล่า? หรือจะใส่เกียร์ว่าง มาติดตามกัน #นี่แหละประเทศไทย"

เล่นงานมือจับลิขสิทธิ์


advertisement

         กรณีนี้กลายเป็นเรื่องราวใหญ่ เพราะดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวงให้คนอื่นกระทำผิด และประชาชนเองก็อยากจะให้ฝ่ายเด็กหญิงเอาผิดคืนกับคนที่มาหลอกจับให้ได้ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างนั่นเองค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.comขอขอบคุณข้อมูลจาก นี่แหละประเทศไทย 


advertisement