เมืองสุรินทร์ ไร้น้ำใช้ เร่งช่วยเหลือชาวบ้าน-โรงพยาบาล

   
advertisement
advertisement

       สถานการณ์ภัยแล้งใน จ.สุรินทร์ ยังคงวิกฤตอย่างต่อเนื่อง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาแห้งขอด ส่งผลให้น้ำมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนนานนับเดือน บางส่วนต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

สุรินทร์แล้งหนัก 

       นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลสุรินทร์ น้ำประปาไม่เพียงพอ น้ำสำรองถูกนำไปใช้หมด ต้องประกาศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพประชาชน ซึ่งโดยทั่วไป โรงพยาบาลสุรินทร์ มีความต้องการใช้น้ำประมาณ 800,000 - 1,000,000 ลิตรต่อวัน มีระบบน้ำสำรองรวมทั้งสิ้น 1,430,000 ลิตร แต่ขณะนี้น้ำสำรองได้ถูกนำไปใช้หมดแล้ว โรงพยาบาลสุรินทร์จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในการนำน้ำเข้ามาสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล โดยสามารถสนับสนุนได้วันละประมาณ 80,000 ลิตร (คิดเป็น 10% ของความต้องการใช้น้ำต่อวัน) เท่านั้น

น้ำประปาไม่เพียงพอ

       ในการแก้ไขสถานการณ์ กองกำลังสุรนารี และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ได้นำรถบรรทุกน้ำไปเติมเข้าระบบโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ และได้รับน้ำดื่มบริจาคจากประชาชน ทางด้านทหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ ได้ต่อท่อระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร สูบน้ำจากเหมืองหินเก่าในพื้นที่วนอุทยานพนมสวาย เข้าระบบผลิตประปาที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง เพื่อมาผลิตประปาให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

เมืองสุรินทร์ ไร้น้ำใช้ 

       ขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายจังหวัด โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบกับปัญหาภัยแล้งและเริ่มกระทบต่อประชาชน ซึ่งภาครัฐเองก็กำลังเร่งแก้ไขสถานการณ์นี้เช่นกัน

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0