advertisement

เริ่มแล้ว ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น หิมะแรกของปีบนยอดภูเขาไฟฟูจิ


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น สำหรับ ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ราว 3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดยามานาชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของ โตเกียว พื้นที่โดยรอบประกอบด้วย ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเนะ-อิซุ และน้ำตกชิราอิโตะ 

      ล่าสุด บนยอดภูเขาไฟฟูจิ เริ่มมีหิมะแรกของปีมาแล้ว หิมะแรกของปีปกคลุมบนยอดเขาบางๆ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยครับ 

หิมะแรกของปีมาแล้ว [ads] 


advertisement

มาแล้ว 

       เริ่มแล้ว ฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่น เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน หิมะบนยอดเขาภูเขาไฟฟูจิ แรกของปีกำลังกลับมา รอนักท่องไปชมความสวยงามกันในปีนี้ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement

advertisement