advertisement

รร.อบจ.นครศรีฯ​ ฝึกเด็กๆ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา เก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนา


advertisement

       ชาวนา คืออาชีพทางเกษตรกรรม ชาวนาในประเทศไทยนับว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด เพราะข้าวเป็นอาหาร หลักของคนไทย อาชีพทำนาเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย ที่สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง 

       ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก P Jaturong Kulprom ได้โพสต์ภาพเด็กนักเรียน​ อบจ.นครศรีฯ​ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ​  อ.จุฬาภรณ์​ เก็บเกี่ยวผลผลิตปลูกข้าว​ สร้างเยาวชนเรียนรู้เกษตรพอเพียง โดยระบุว่า… 

        เด็กนักเรียน​ อบจ.นครศรีฯ​ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ​  อ.จุฬาภรณ์​ เก็บเกี่ยวผลผลิตปลูกข้าว​ สร้างเยาวชนเรียนรู้เกษตรพอเพียง

        โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) ต.สามตำบล​ อ.จุฬาภรณ์​ นำโดยนายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู  นำนักเรียนเรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ สร้างนักเรียนในวัยเด็กเยาวชนฝึกปฏิบัติเรียนรู้วิถีชีวิตถิ่นนคร​ เห็นคุณค่าของวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง​ เรียนรู้พื้นฐานการพึ่งตนเองให้ยั่งยืน ศูนย์ประชาสัมพันธ์​ อบจ.นครศรีธรรมราช 

โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ​

แปลงนาข้าว 

เก็บเกี่ยว 

เรียนรู้ 

ช่วยกัน [ads]

เยอะเลย 

           เป็นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในการทำนา ที่เป็นอาชีพหลักๆ ของคนไทย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลย วิถีชีวิตแบบชาวนาว่าเขาลำบากมากแค่ไหน 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก P Jaturong Kulprom 


advertisement