advertisement

เรือนเคียงนา เกษตรอินทรีย์สืบศาสตร์พระราชา สวยบรรยากาศดีสุดๆ


advertisement

      เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พ่อหลวง ร.9 พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ

       วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งเกษตรกรที่ทำเกษตรพอเพียงแบบครบวงจร เผื่อจะเป็นไอเดียให้กับผู้ที่กำลังมองหาไอเดียในการทำเกษตรพอเพียง แบบผสมผสาน จากทางด้านเฟสบุ๊ก 

       ​“ในหลวงทรงตัสว่าประเทศไทยเราโชคดีที่ทำให้พอเพียงได้ ท่านจึงทำทางให้เป็นตัวอย่างในการเผื่อแผ่และช่วยเหลือกัน”

 เรือนเคียงนา เกษตรอินทรีย์สืบศาสตร์พระราชา ต.นาไม้ไผ่


advertisement
สวยมาก 

บรรยากาศดีสุดๆ 


advertisement
ชุ่มชื้น

เขียวสวยจริงๆ 


advertisement


advertisement
เลี้ยงปลา 

ปลูกผัก [ads]

เลี้ยงเป็ด 

เลี้ยงไก่

สุดยอด 

น่าอยู่สุดๆ 

      เป็นชีวิตที่ต้องบอกเลยว่าน่าอิจฉาเป็นอย่างมาก อยู่กับธรรมชาติ อยู่แบบพอเพียง ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆ นี่แหละเกษตรพอเพียง ใครที่กำลังมองหาไอเดียก็ดูไว้ได้เลย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก เรือนเคียงนา เกษตรอินทรีย์สืบศาสตร์พระราชา ต.นาไม้ไผ่


advertisement