เร่งคัดกรองข้อมูล จ่ายเยียวยากลุ่มเปราะบาง ให้รวดเดียว 3,000บาท

   
advertisement
advertisement

      นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา ที่อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.–ก.ค. 63) ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ

      1.กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

      2.กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

      3.กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

advertisement
 

       สำหรับการจ่ายเงินนั้น จะมีการจ่ายเงิน 3 เดือน คือ พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม โดยจะเป็นการจ่ายทบยอด ซึ่งหากจ่ายได้ในเดือนมิถุนายน ก็จะจ่าย 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม อีก 1,000 บาท แต่ก็มีเงื่อนไข อย่างผู้สูงอายุ และผู้พิการที่จะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน, โครงการเยียวยาเกษตรกร หรือกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคม แต่เด็กจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้อยู่แล้ว

       รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ล่าสุด กรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่างคัดกรองข้อมูลและเตรียมความพร้อมจ่ายเงินเยียวยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กว่า 6 ล้านคน ภายใต้กรอบวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com

Advertisement
0
0
0