advertisement

เร่งฟื้นฟูอาคารบอมเบย์เบอร์มา ร่างแบบประกอบชิ้นส่วนจากภาพเก่า


advertisement

      จากกรณีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 รื้ออาคารบอมเบย์เบอร์มา อาคารประวัติศาสตร์เรือนไม้สองชั้นอายุ 127 ปี ในสวนรุกขชาติเชตวัน จ.แพร่ จนเกิดกระแสคัดค้านจากประชาชนชาวแพร่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเร่งร่างแบบโครงสร้างต่างๆ เพื่อประกอบให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด ฟื้นฟูอาคารบอมเบย์เบอร์มาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ จ.แพร่  

อาคารบอมเบย์เบอร์มา

      เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ และจิตอาสา เร่งออกแบบโครงสร้างอาคารจากภาพเก่าที่มีอยู่และประกอบส่วนที่เป็นหน้าจั่ว พร้อมคัดแยกไม้เพื่อเตรียมประกอบอาคารขึ้นใหม่ ซึ่งการประกอบอาคารต้องอาศัยความพยายามเป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วงที่มีการรื้ออาคารไม่ได้ทำเครื่องหมายและสัญลักษณ์ไว้ จึงต้องประกอบอาคารตามหลักฐานภาพถ่ายที่มีอยู่


advertisement
ปฏิบัติงานจำลองแบบขึ้นลวดลายชิ้นส่วนที่ขาดหายไปด้วยดินน้ำมัน , 

เก็บรายละเอียดแบบขยายงานประตู หน้าต่างเดิมและจัดทำบัญชีคัดแยกไม้เดิมตามลักษณะการใช้งานเดิมกันครับ


advertisement
ทำให้เหมือนเดิมมากที่สุด [ads]

ฟื้นฟูให้เหมือนเดิมมากที่สุด 


advertisement
ประกอบชิ้นส่วน 


advertisement

      เร่งฟื้นฟูให้อาคารบอมเบย์เบอร์มา อาคารที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวแพร่ จะสร้างกลับมาได้เหมือนเดิมได้ขนาดไหนต้องรอดูตอนสร้างเสร็จ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement