advertisement

แฟลตดินแดง สวยหรูดุจคอนโดฯ 1,286 – 4,371บาทต่อเดือนถูกเหมือนอยู่ฟรี


advertisement

      เป็นภาพที่กลายเป็นกระแสพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวค่ะ สำหรับภาพของ แฟลตดินแดง หัวมุมถนนวิภาวดีรังสิต ตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแฟลตสร้างใหม่ที่ภายในตกแต่งได้สวยงาม ดูสะอาดสะอ้าน จนหลายคนอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะได้เข้าอยู่ได้

แฟลตดินแดง

       สำหรับโครงการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดงตามนโยบายของรัฐบาล ดำเนินการพัฒนารวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย แบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 ปี

         โครงการระยะที่ 1 (สร้างเสร็จแล้ว พร้อมเข้าอยู่) อาคารพักอาศัยแปลง G รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 334 หน่วย โดยเข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G แล้ว มีจำนวน 238 ราย โดยชาวชุมชนดินแดงจะจ่ายค่าเช่าเดิม รวมกับค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 825 บาทต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือน 12.5% จะทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง 1,286 – 4,371 บาทต่อเดือน


advertisement

ภายในห้องนอน  ห้องโถง

        ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย แบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ โดยจะอยู่ในการพัฒนา โครงการระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559 – 2567) ประกอบด้วย แปลง D2, B และ E

สวยมาก 

น่าอยู่ 

ดูสะอาดตา 

         ค่าเช่าราคาถูก สวนทางกับความหรูหรา สะอาดสะอ้านของห้องพักจริงๆค่ะ ใครที่อยากจะมีสิทธิ์เข้าพักในโครงการใหม่ ก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement