advertisement

สร้างโคกหนองนาขนาดใหญ่ พร้อมเทปูนกันดินสไลด์ ชาวเน็ตชี้ใช้งบไม่ถูกหลัก


advertisement

     โคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคกหนองนา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน 

       โดยจะแบ่งเป็น โคก คือ พื้นที่สูง ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ส่วน หนอง หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ที่เราเห็นขุดเป็นคลองไส้ไก่ และนา พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน 

       ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก Sasithorn Sasithorn ได้โพสต์ภาพพื้นที่ที่ได้ทำโคกหนองนาโมเดลขนาดใหญ่ ซึ่งมีการเทปูนเพื่อกั้นคูดินหนองป้องกันดินสไลด์ด้วย โดยระบุว่า… 

โคกหนองนาโครงการใหญ่มากทำที่บ้านหนองนกคู่ ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ทีมงานช่างชัชจ้า  

โคกหนองนาโครงการใหญ่ 


advertisement
เทปูนกั้นดิน

สวยมาก 


advertisement
ป้องกันปัญหาดินสไลด์  [ads]

บ้านสวนโคกหนองนา 


advertisement


advertisement
คงใช้งบเยอะมาก 

โครงสร้างเหล็ก 

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

สวยครับ แต่งานเหล็กต้องโฟกัสเรื่องสนิมให้มากๆ เพราะว่าอยู่กับความชื้นครับ และใช้งบไม่ถูกหลัก พอเพียงนะไม่ใช้แต่เงิน 

      ชาวเน็ตเห็นแล้วต่างก็ชมว่าทำออกมาได้สวย แต่ตามหลักของโคกหนองนาโมเดล ต้องอยู่บนหลักของความพอเพียงภูมิปัญญาพื้นบ้าน แบบนี้อาจจะใช้งบเกินไปหน่อย  

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Sasithorn Sasithorn 


advertisement