advertisement

โคกหนองนาโมเดล กับการเกษตรแบบผสมผสาน บนพื้นที่ 6 ไร่ ทำเจ้าของแฮปปี้


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่า น่าสนใจสำหรับเกษตรกรเลยทีเดียวค่ะ สำหรับโครงการ โคกหนองนาโมเดล กับ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

        และวันนี้เราก็มีภาพความสำเร็จจากการพัฒนาการเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดล โดยเฟซบุ๊กเพจ ปรีชาเจริญทรัพย์ บริการขุด ออกแบบโคกหนองนา โมเดล ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า…

         "6 เดือนผ่านไป หลังการขุดโคกหนองนาโมเดล พื้นที่ 6 ไร่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชีวิตของครอบครัวหนึ่งที่ใช้เวลาครึ่งชีวิต อยู่ในเมืองกรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเลือกเส้นทางพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่ 6 ไร่ขุดบ่อขึ้นมาทำโคก เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัว และที่พักอาศัย และที่นาคันนาทองคำ ปลูกไร่นาสวนผสม ทุกรูปแบบ ทุกวันนี้คุณพี่เขามีความสุขและภูมิใจ ที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับพ่อแม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น #ปรีชาเจริญทรัพย์บริการขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดล #สนใจติดต่อสอบถามโทร 0659266987" 

โคกหนองนาโมเดล


advertisement
สวยมาก 

เลี้ยงวัว 


advertisement
เกษตรแบบผสมผสาน [ads]

เลี้ยงไก่ 


advertisement


advertisement
เลี้ยงเป็ด 

       เป็นโครงการที่ช่วยให้เราได้จัดสรรค์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะ และนอกจากนี้ยังช่วยปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปรีชาเจริญทรัพย์ บริการขุด ออกแบบ โคกหนองนา โมเดล 


advertisement