advertisement

โคกหนองนาโมเดล กับการเกษตรผสมผสาน บนพื้นที่ 6 ไร่ ทำเจ้าของแฮปปี้


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่า น่าสนใจสำหรับเกษตรกรเลยทีเดียวค่ะ สำหรับโครงการ โคกหนองนาโมเดล กับ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ 

       และวันนี้เราก็มีภาพความสำเร็จจากการพัฒนาการเกษตรแบบโคกหนองนาโมเดล โดยเฟซบุ๊กเพจ ปรีชาเจริญทรัพย์ บริการขุด ออกแบบโคกหนองนา โมเดล ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า…

       "6 เดือนผ่านไป หลังการขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่ 6 ไร่ อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด ชีวิตของครอบครัวหนึ่งที่ใช้เวลาครึ่งชีวิต อยู่ในเมืองกรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเลือกเส้นทางพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง


advertisement

         ขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่ 6 ไร่ขุดบ่อขึ้นมาทำโคก เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัว และที่พักอาศัย และที่นาคันนาทองคำ ปลูกไร่นาสวนผสม ทุกรูปแบบ ทุกวันนี้คุณพี่เขามีความสุขและภูมิใจ ที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักอยู่กับพ่อแม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น #ปรีชาเจริญทรัพย์บริการขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดล #สนใจติดต่อสอบถามโทร 0659266987" 

        โคก : พื้นที่สูง

        – ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก "ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" ตามแนวทางพระราชดำริ

        – ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

        – ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

        


advertisement

        หนอง : หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ

        – ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)

        – ขุด "คลองไส้ไก่" หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้

        – ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

        – พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คูคลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก

        นา :

        – พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน

        – ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา


advertisement

เกษตรผสมผสาน บนพื้นที่ 6 ไร่ 

        เป็นโครงการที่ช่วยให้เราได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะ และนอกจากนี้ยังช่วยปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำได้อีกด้วย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปรีชาเจริญทรัพย์ บริการขุด ออกแบบ โคกหนองนา โมเดล 


advertisement