เผยเหตุผล ทำไมโคราชถึงเหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงของไทยมากที่สุด

   
advertisement
advertisement

     เคยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันเป็นวงกว้างแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเป็นไปได้ยาก สำหรับเรื่อง การย้ายเมืองหลวง เคยมีการเปิดสนทนาในประเด็นนี้มาก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา หรือ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช  ก็เคยเสนอแนะเกี่ยวกับการย้ายเมืองหลวงไว้หลายครั้ง แต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น

       แต่ล่าสุดหลังมีผลวิจัยว่าในขณะนี้กรุงเทพฯ ต่ำลงปีละ 15 มม. และระดับน้ำในอ่าวไทยเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ เพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง 2 เท่า อีกทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ค่อนข้างมาก เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินต่ำลง (Land Subsidence) ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้น หากไม่คิดการขยับขยายอย่างหนึ่ง อย่างใดในอีก 25 ปีข้างหน้า กรุงเทพฯ อาจจมน้ำ

        ทั้งนี้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา หรือ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช เห็นพ้องว่า จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ได้ เพราะพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล และที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศ ที่รอการพัฒนา ถือว่ามีศักยภาพมาก

         หากรัฐบาลเห็นว่าเหมาะสม ควรเร่งจัดสรรงบ วางผังเมืองใหม่แบ่งโซนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัยให้ชัดเจน วางระบบโลจิสติกส์ให้ดี ต่อไปหากมีรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช จะใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นโคราชมีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ ที่รองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต"

        ในอดีต โคราช  หรือนครราชสีมา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองทางผ่าน  แต่จากนี้ไป มุมมองใหม่จะเกิดขึ้น เพราะถนนทุกสาย จะมุ่งสู่โคราช ทั้งรถไฟทางคู่ ช่วง จิระ-ขอนแก่น,ทางด่วนบางปะอิน - นครราชสีมา, รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย, รถไฟฟ้ารางเบา และยังมีสนามบินพาณิชย์ ที่สร้างไว้นอกเมือง เหมือนเป็นการเตรียมการไว้เผื่ออนาคต 

      ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าคิดเป็นอย่างมาก เพราะตอนนี้กรุงเทพแออัดเป็นอย่างมากเลยทีเดียว การไปมาลำบาก สภาพแวดล้อมเริ่มที่จะแย่ลงทุกที ประเด็นการย้ายเมืองหลวงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากในอนาคต

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0