advertisement

ศิริบัญชาเตือนระวัง แอลกฮอล์ปลอม ลอกเลียนแบบ วิธีการสังเกตง่ายๆ


advertisement

          ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกอยู่ในตอนนี้ มีผู้ติดเชื้อกว่า 1.4 ล้านราย คร่าชีวิต คนไปแล้วกว่า 8 หมื่นกว่าราย ทำให้คนต้องประกันตัวเองกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย หรือว่าการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ทำให้สินค้าอย่างแอลกอฮอล์เป็นของจำเป็นเป็นอย่างมาก 

         ล่าสุด ทางด้านเพจ Siribuncha ศิริบัญชา เจ้าของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ที่เรารู้จักและคุ้นตาเป็นอย่างดี ได้ออกมาเตือนภัยสินค้าเลียนแบบ สินค้าปลอม โดยทางเพจระบุว่า….

       โปรดระวังสินค้าปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ !!

       เนื่องจากมีผู้บริโภคติดต่อสอบถามเข้ามาถึงสินค้ากลุ่มแอลกฮอล์ที่มีการแอบอ้าง ปลอมแปลง เลียนแบบฉลาก ตั้งชื่อใกล้เคียง หรือนำข้อมูลบางส่วนที่ระบุอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ศิริบัญชาไปใช้จนทำให้เกิดความสับสน

        ทางบริษัทขอชี้แจงดังนี้

        1.สินค้าประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดของบริษัทฯ ผลิตภายใต้ชื่อแอลกอฮอล์ “ศิริบัญชา” และ “eXta Plus” เท่านั้น ไม่มีการผลิตภายใต้ชื่อฉลากอื่น

        2.สินค้าที่ตั้งชื่อหรือออกแบบฉลากให้ดูใกล้เคียงไม่ใช่สินค้าของทางบริษัทฯแต่อย่างใด


advertisement

        3.มีการโฆษณาสินค้าลอกเลียนแบบโดยการวางคู่กับสินค้าจริงของทางบริษัท ซึ่งทำให้ผู้บริโภคอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสินค้าจริงของทางบริษัทฯเช่นกัน


advertisement

        ฉลากผลิตภัณฑ์นี้ได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับสินค้าที่ละเมิด โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว [ads]

สินค้าเลียนแบบ


advertisement
ลินค้าปลอม 

        ทางทีมงานศิริบัญชา มีความกังวลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกท่าน จึงขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านโปรดระมัดระวังสินค้าแอบอ้าง ปลอมแปลง เลียนแบบฉลากเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่านได้ หากมีข้อสงสัยในสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ line: @siribuncha


advertisement
แจ้งความไว้แล้ว 

        ต้องบอกเลยว่าในช่วงสถานการณ์ที่แอลกอฮอล์ เจลล้างมือในตอนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมาก ทำให้มีของทำเอามาเลียนแบบ ของปลอมมากมาย ระวังกันด้วยนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก Siribuncha ศิริบัญชา 


advertisement