advertisement

โรงเรียนกำแพง สร้างห้องน้ำบัณเฑาะก์ รองรับนักเรียนเพศที่สาม


advertisement

       เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับปัญหาของการให้ความเสมอภาคของเพศทางเลือก ถึงแม้เราจะพูดกันเสมอว่าประเทศไทยเปิดกว้างเรื่องเพศ แต่ในทางปฏิบัติ หลายๆอย่างยังคงปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพศทางเลือก

        หนึ่งในนั้นคือปัญหาการใช้ห้องน้ำห้องส้วม โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน หากบุคคลเพศที่สามไปเข้าห้องน้ำชาย มักจะโดนกลั่นแกล้ง ครั้นจะไปเข้าห้องน้ำหญิง ก็ดูไม่เหมาะสม ทำให้นักเรียนกลุ่มนี้ขาดอิสรภาพในการใช้ห้องน้ำ

      แต่โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีความเข้าใจนักเรียน จึงได้สร้าง "ห้องน้ำบัณเฑาะก์" เพื่อนักเรียนเพศที่สาม โดยเฟซบุ๊กเพจ โรงเรียนกำแพง ได้เผยภาพ พร้อมระบุว่า…..

      โรงเรียนกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ สร้าง “ห้องน้ำบัณเฑาะก์” สำหรับเพศที่ 3 เพื่อรองรับนักเรียนชายใจเป็นหญิงที่นับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น วันนี้ ( 6 ก.ค. 65 ) เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้จึงได้จัดสร้างห้องน้ำเป็นกรณีพิเศษขึ้นมาแยกออกไปจากห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อย่างชัดเจน


advertisement

     ทั้งนี้ นักเรียนกลุ่มนี้จะได้ใช้ห้องน้ำอย่างอิสระ ไม่ต้องถูกกลั่นแกล้งและหยอกล้อจากเพื่อนๆ อีกต่อไป อีกทั้งไม่ต้องไปใช้ห้องน้ำร่วมกับนักเรียนหญิง เพราะตามปกติแล้วกลุ่มนักเรียนเหล่านี้จะแอบไปใช้ห้องน้ำนักเรียนหญิงอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่นักเรียนชายไปใช้ห้องน้ำร่วมกับนักเรียนหญิง ถึงแม้จะเบี่ยงเบนทางเพศก็ตาม

       ไอเดียที่เข้าใจนักเรียนเพศทางเลือกนี้ ทำให้ได้รับการชื่นชม เพราะเป็นการให้ความสำคัญแก่คนทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง 


advertisement

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

สุดยอดไปเลย 


advertisement

       หากโรงเรียนอื่นๆ แก้ปัญหาด้วยความเข้าอกเข้าใจนักเรียนเช่นนี้ ปัญหานักเรียนเพศที่สามแอบเข้าห้องน้ำหญิงก็คงจะหมดไปค่ะ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกำแพง


advertisement