advertisement

ใครยังไม่ลงด่วนเลย คลังจะปิดลงทะเบียนเยียวยา 5,000 เที่ยงคืน 22 เม.ย.นี้


advertisement

        จากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้ หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียน มีประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก มีทั้งที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องรอมาตรการในการเยียวอื่นต่อไป 

        ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อน ในช่วงรอบที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 8-17 เม.ย. 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด [ads]

         สำหรับ การลงทะเบียนพบว่า มีผู้มาลงทะเบียนรวม 27.7 ล้านราย (ณ วันที่ 16 เมษายน 2563) โดยจำนวนผู้มาลงทะเบียนในภาพรวมมีทิศทางลดลงต่อเนื่อง และตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ต้องการให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง กระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 24.00 น.


advertisement

         ผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้ว ยังไม่ประกาศผลว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ต้องรอกันไปอีกสักระยะหนึ่ง เพื่อให้รัฐตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement