advertisement

ใครรู้บ้าง โรงเรียนนี้อยู่ไหน ตึกอาคารเรียนใหญ่โต รสบัสรับ-ส่ง นับ 20 คัน


advertisement

         โรงเรียน เป็นสถานที่สำหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ หลายประเทศมีระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ในระบบการเรียนนี้ นักเรียนจะผ่านโรงเรียนตามลำดับ ชื่อของโรงเรียนเหล่านี้อาจแตกต่างไปตามภาษาและประเทศ แต่โดยหลักจะมีโรงเรียนประถมสำหรับเด็กเล็ก และโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กโตที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับประถมมาแล้ว นอกเหนือจากโรงเรียนหลักแล้ว นักเรียนในบางประเทศยังสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนทั้งก่อน และหลังโรงเรียนประถม และมัธยม โรงเรียนอนุบาลเสริมการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กมาก มหาวิทยาลัย  

        ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้ TikTok @athisak_22 ได้โพสต์วิดิโอคลิปโรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ มีตึกอาคารเรียนที่สูง และมีรถบัสรับส่งนักเรียนจำนวนหลายคัน สอบถามชาวเน็ตว่ารู้หรือไม่ว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนอะไร โดยได้โพสต์ระบุว่า…..

มาทายกันว่านี่คือ รร.อะไร #ปทุมธานี 


advertisement
ตึกอาคารเรียนใหญ่มาก 

ตึกเรียนสูง


advertisement
อาคารเรียนสวย บรรยากาศรอบๆ ดีมาก 

มีรถบัสรับ-ส่งนักเรียนจำนวนหลายคัน 


advertisement

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

ร.รสามโคก ศิษย์เก่าเอง สุดในสุดคือมีแอร์ทุกห้องค่าเทอมถูก มีรถรับส่งสะดวกสบาย สบายกระเป๋า 


advertisement

           โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษา ปัจจุบันอยู่ กระทรวงมหาดไทย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี           ท่านพระครูถาวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสามโคก โดยได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอสามโคก และอำเภอใกล้เคียง มาประชุมที่วัดป่างิ้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2503 เพื่อปรึกษาหารือกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญรุ่น 4 ภายในบริเวณวัดป่างิ้ว ซึ่งทางวัดยินดีให้ใช้ที่ดิน 12 ไร่ และให้สมทบก่อสร้างเป็นเงินจำนวน14,620 บาท จังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งให้เริ่มทำการสอนได้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2503 โดยอาศัยชั้นบนอาคารเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดป่างิ้ว ในวันเปิดเรียนมีนักเรียนชายและหญิงรวม 9 คน นายสมทรง แรงกล้า ครูใหญ่โรงเรียนวัดป่างิ้วรักษาการแทนครูใหญ่ นายศักดา พวงดี ครูโรงเรียนนันทมุนีบำรุง มาช่วยสอนเป็นการภายในต่อมาจังหวัดปทุมธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสังเวียน จิตระยนต์ ครูโรงเรียนสตรีปทุมธานี “คณะราษฎร์บำรุง 3” มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2503 และได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดชั้นเรียนขึ้น   ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2503 ตามหนังสืออำเภอสามโคกที่ 1444/2503 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2503 เดิมนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย (ม.4-ม.6) สังกัดแผนกโรงเรียนส่วนภูมิภาคของโรงเรียนรัฐบาลกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้อักษรย่อ ปท.21 จัดการสอนแบบสหศึกษา

         ต่อมาในปี 2507 คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน และท่านพระครูถาวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว จัดหาเงินสมทบ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 216 โดยได้วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2507 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาน เป็นประธานพิธีต่อมาในปีงบประมาณ 2508 ได้รับเงินงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อต่อเติมก่อสร้างอาคารเรียน และได้สร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2508 และในวันที่ 8 มกราคม 2509 ได้จัดทำบุญอาคารเรียนใหม่และใช้เรียนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา 

คลิกเพื่อ >>>ชมคลิป<<<<

         โรงเรียนสามโคกได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 พร้อมกับได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2553 เป็นค่าสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารอเนกประสงค์จำนวน 1 หลัง ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก athisak_22 


advertisement