advertisement

ไขข้อสงสัย ซื้อสลากงวด 1 เม.ย. แล้วต้องทำอย่างไร หลังเลื่อนออกรางวัล


advertisement

      จากกรณีที่ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รวมตัวกันขอให้เลื่อนการออกรางวัล งวดประจำวันที่ 1 เม.ย. 63 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ขายสลากไม่ได้ ซึ่งภายหลังได้มีการระบุแน่ชัด ว่าจะเลื่อนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พ.ค. 63

        ล่าสุด (25 มี.ค. 63) นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า สำหรับผู้ที่ซื้อสลากงวดวันที่ 1 เม.ย. 63 ไว้ ไม่ต้องตื่นตกใจ สามารถนำสลากนั้น ใช้ตรวจผลรางวัลในวันที่ 2 พ.ค. 63 ได้ไม่มีปัญหา ซึ่งเชื่อว่าการเลื่อนวันออกรางวัล จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถจำหน่ายสลากที่เหลืออยู่ต่อไปได้

        ส่วนการขายสลากใหม่ในงวดวันที่ 16 เม.ย.2563 และ 2 พ.ค.2563 ให้ยกเลิกไปก่อน และคณะกรรมการไม่ได้ความชัดเจนว่า จะกลับมาจำหน่ายปกติในงวดวันที่ 16 พ.ค.2563 จะต้องขอติดตามผลกระทบทั้งหมดอีกครั้ง [ads]

       สำหรับผู้ค้าสลากที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจำหน่ายสลากนั้น เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระ สามารถเข้าร่วมมาตรการรัฐบาลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 ที่เปิดให้ลงทะเบียน เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเดือนละ 5,000 บาทได้ ในส่วนของสำนักงานสลากฯ ไม่ได้มีการเตรียมมาตรการอะไรเพิ่มเติม


advertisement

       พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยว่า การเว้นการจำหน่ายสลาก ไม่ได้มีข้อกฎหมายระบุว่า ให้ดำเนินการได้ไม่เกินกี่งวด ซึ่งเบื้องต้น คณะกรรมการสลาก เห็นชอบให้งดจำหน่าย 2 งวด แต่ถ้าสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ก็สามารถเพิ่มเวลางดการจำหน่ายออกไปได้อีก ซึ่งการงดจำหน่ายสลากจะส่งผลกระทบต่อสำนักงานมาก ดังนั้น จึงให้หน่วยงานในสำนักงาน พิจารณาแนวทางการจำหน่ายรูปแบบออนไลน์ มาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป


advertisement

        ตอนนี้สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วง และประชาชนได้รับผลกระทบในหลายๆด้าน ซึ่งภาครัฐเองก็พยายามหามาตรการต่างๆมาเยียวยาช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกันค่ะ

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement