advertisement

ไขข้อสงสัย เปิดร้านแฟรนไชส์ Cafe Amazon ใช้เงินเท่าไหร่?


advertisement

      คาเฟ่อเมซอน Cafe Amazon ถือว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศ ด้วยเมนูอร่อยๆ ไว้ค่อยบริการลูกค้า และมาตรฐานของร้านคาเฟ่อเมซอน Cafe Amazon ที่เป็นเสมือนจุดแวะพักของนักเดินทาง ด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ ดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ พักระหว่างเดินทางให้หายเหนื่อย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่หลายคนสนใจ 

        ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ธุรกิจไทย ได้โพสต์ไขข้อสงสัยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดร้านแฟรนไชส์กาแฟ Amazon ใช้เงินเท่าไหร่ มีรายละเอียดยังไงบ้าง โดยระบุว่า…. 

        เปิดร้านแฟรนไชส์กาแฟ Amazon ใช้เงินเท่าไหร่? คำถามที่ใครหลายคนอยากรู้ เชื่อว่า มีคนอยากเปิดร้านแฟรนไชส์ Cafe Amazon จำนวนมาก เนื่องจากมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนมากกว่าเปิดร้านแฟรนไชส์กาแฟแบรนด์อื่นๆ  อีกทั้งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลงทุนแล้วมีตลาดและลูกค้ารองรับอย่างแน่นอน 

       วันนี้ แอด #ThaiFranchiseCenter จะมา Update รูปแบบการลงทุนแฟรนไชส์ Cafe Amazon ใช้เงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน? ขั้นตอนการสมัครแฟรนไชส์ทำอย่างไร? ใช้เวลานานเท่าไหร่? 


advertisement

       จากข้อมูลบนเว็บไซต์ www.cafe-amazon.com/franchise.aspx ได้แจ้งให้ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ Cafe Amazon รับทราบเกี่ยวกับการสมัครแฟรนไชส์ Cafe Amazon อาจได้รับการพิจารณาล่าช้ากว่าเดิม เนื่องจากอยู่ในช่วงการระบาดโควิด-19 ทำให้พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงาน Work from Home และขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการติดต่อสอบถามเป็นทางอีเมลเท่านั้น (franchise[email protected]) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

       ประการสำคัญ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใด ๆ หากพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่อีเมล franchise[email protected] เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 


advertisement

        หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครแฟรนไชส์ Cafe Amazon        

       1.ผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ ต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น

       2.ผู้สมัครไม่เป็นบุคลากรของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)

       3.ขนาดพื้นที่นำเสนอให้บริษัทฯ พิจารณา ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร

       4.การพิจารณาพื้นที่จะพิจารณาตามลำดับก่อน-หลังที่มีการยื่นสมัคร แต่บริษัทฯ สามารถนำใบสมัครพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาพิจารณาก่อนตามที่เห็นสมควร

       5.กรณีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน บริษัทฯ จะพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุดเป็นลำดับแรก โดยไม่พิจารณาลำดับคิวและหากพื้นที่นั้นมีผู้สมัครมากกว่า 1 คน บริษัทฯ จะพิจารณาตามลำดับก่อน-หลัง ที่มีการยื่นใบสมัคร

       6.ผู้สมัครต้องแนบแปลนพื้นที่ที่นำเสนอให้พิจารณา ภาพถ่าย ระบุตำแหน่งที่ตั้ง ละติจูด ลองจิจูด ให้ชัดเจนและถูกต้อง

       7.พื้นที่ต้องมีระยะห่างจากร้าน Cafe Amazon ที่เปิดดำเนินการอยู่ก่อน หรือได้รับสิทธิ์เปิดร้านแล้วแต่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

       8.กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการร้านที่เปิดดำเนินการร้าน Cafe Amazon อยู่ก่อนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาคะแนน audit ร้านค้าเพิ่มเติม โดยคะแนน audit เฉลี่ย 3 เดือนของทุกสาขาต้องไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน


advertisement

       9.กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการที่เปิดร้าน Cafe Amazon ในพื้นที่นั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว และต้องการเพิ่มสาขาในบริเวณเดียวกัน บริษัทฯ สามารถนำใบสมัครมาพิจารณาโดยไม่ต้องพิจารณาตามลำดับคิว

       10.พื้นที่เปิดร้านต้องมีภาพลักษณ์ดี ค่าเช่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม

       11.หากมีกรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้างต้น บริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

       12.ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ประมาณ 66 วันทำการ

       13.ระยะเวลาสัญญา 6 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสัญญา

       14.ระยะเวลาในการอบรม 9 วัน ที่ศูนย์ธุรกิจ Cafe Amazon หรือ Amazon Inspiring Campus (AICA) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเข้าอบรมได้ 2 ท่าน คือ เจ้าของร้าน และผู้จัดการร้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าดำเนินการก่อนเปิดร้านแล้ว หากมากกว่า 2 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

       รูปแบบร้าน Café Amazon 

       มี 2 ประเภท คือ ในตัวอาคาร (Shop) และนอกตัวอาคาร (Stand Alone) โดยพื้นที่จะต้องอยู่นอกสถานีบริการน้ำมัน เท่านั้น

       – ในอาคาร (เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ฯลฯ) 30 ตร.ม ขึ้นไป และพื้นที่ขอเปิดร้านต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน

       – นอกอาคาร (พื้นที่เปล่า) 100-200 ตร.ม ขึ้นไป


advertisement

       เงินลงทุนเปิดร้าน Cafe Amazon

       1.ร้านในอาคาร (Shop) 40 ตร.ม. ขึ้นไป 

       – ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,200,000 – 2,500,000 บาท
       – ค่าออกแบบ ใช้เงินลงทุน 80,000 – 120,000 บาท
       – อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
       – ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท 
       – ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน รวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที่ 80,000 บาท 
       – ค่า Franchise Fee 150,000 บาท 
       – ค่า Royalty Fee 3% และ ค่า Marketing Fee 3%ของยอดขายรายเดือน
       – ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี 
       – อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)
       #รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) ประมาณ 2,389,000 – 3,729,000 บาท

       2.ร้านนอกอาคาร (Stand Alone) 100 – 200 ตร.ม. (รวมสวนหย่อม)

       – ค่าก่อสร้าง, งานตกแต่ง, งานระบบ 1,500,000 – 3,000,000 บาท 
       – ค่าออกแบบ ใช้เงินลงทุน 80,000 – 120,000 บาท
       – อุปกรณ์ภายในร้าน 779,000 บาท
       – ค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาท 
       – ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน รวมถึง ค่า Set up ร้าน ค่าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านเปิดใหม่ ค่า On the Job Training ค่าสำรวจพื้นที่ 80,000 บาท 
       – ค่า Franchise Fee 150,000 บาท 
       – ค่า Royalty Fee 3% และ ค่า Marketing Fee 3%ของยอดขายรายเดือน
       – ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (POS) 24,000 บาท/ปี 
       – อายุสัญญา 6 ปี (Renovate ร้านทุก 3 ปี)

       #รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยังไม่รวม Vat) 2,689,000 – 4,229,000 บาท  

       สำหรับนักลงทุนที่สนใจเปิดร้านแฟรนไชส์ Cafe Amazon สามารถนำเสนอพื้นที่และสมัครได้ที่ www.cafe-amazon.com/franchise.aspx

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ธุรกิจไทย


advertisement