advertisement

ไอเดียชาวนา รอฝนไม่ไหวติดตั้งสปริงเกลอร์ปล่อยน้ำให้ต้นข้าว


advertisement

       ปีนี้ฝนฟ้ายังไม่เป็นใจให้กับเกษตรกรชาวนาเท่าไหร่นัก หลายพื้นที่ที่ทำนากำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง น้ำน้อยไม่พอต่อการทำนา ล่าสุด (16 ก.ค.62) ที่ชาวนาอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อนาข้าวจนต้องติดตั้งสปริงเกลอร์ปล่อยน้ำให้ต้นข้าว

        โดยชาวนาบ้านสระแทด ต.ตลาดแค อ.โนนสูง หลายคนลงทุนได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมต่อท่อน้ำกับระบบสปริงเกลอร์ ปล่อยน้ำให้เป็นละอองฝอยสร้างความชุ่มชื่นให้ต้นข้าว ทดแทนการสูบน้ำใส่ต้นข้าวโดยตรง ซึ่งวิธีนี้นอกจากสร้างความชุ่มชื่นให้ต้นข้าวแล้ว โดยทำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่สภาพอากาศ แม้จะเพิ่มต้นทุน ค่าอุปกรณ์สปริงเกลอร์ ท่อน้ำ และปั๊มน้ำ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ติดตั้งสปริงเกลอร์ปล่อยน้ำให้ต้นข้าว


advertisement

        โดยชาวนาบ้านสระแทด ได้ฝากถึงชาวนาว่า อยากให้เพื่อนเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ลองปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาใช้ระบบสปริงเกลอร์น้ำกันให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังช่วยประหยัดน้ำทำการเกษตรในปีต่อๆ ไปด้วย

       เป็นไอเดียที่ชาวนาที่กำลังประสบภัยแล้งไม่ไหวจริงๆ ลองเอาไอเดียติดตั้งสปริงเกลอร์ปล่อยน้ำให้ต้นข้าว ลงทุนหน่อยแต่ก็ทำให้ต้นข้าวกลับมาเขียวรอฝนตกจริงๆ มาได้ 


advertisement