บริษัท AATระยอง มีโครงการสมัครใจลาออก จ่ายสูงสุด 22.85 เดือน

   
advertisement
advertisement

        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแทบทุกด้าน ทำให้หลายบริษัทได้รับผลกระทบส่งผลให้พนักงานเดือดร้อนจำนวนมาก โดยล่าสุด บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอเอที โรงงานประกอบรถยนต์ฟอร์ดและมาสด้า ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ล่าสุด เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (กรณีพิเศษ) โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พนักงานประจำระดับ Hourly Employee และพนักงานระดับหัวหน้างาน ในสายการผลิต มีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (การนับอายุงานให้นับ ณ วันที่ 30 มิย. 2563) ส่วนอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (ให้นับถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563) พนักงานที่ครบเกษียณอายุงานในปี 2563 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้

       พนักงานที่อายุงานน้อยกว่า 1 ปี รับเงินชดเชย 7.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี รับเงินชดเชย 10.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี รับเงินชดเชย 13.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี รับเงินชดเชย 16.51 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี รับเงินชดเชย 19.54 เดือน พร้อมเงินชดเชย 16,750 บาท

       พนักงานอายุงาน 20 ปีขึ้นไป รับเงินชดเชย 22.85 เดือน พร้อมเงินช่วยเหลือ 16,750 บาท

advertisement
 

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

advertisement
 

โครงการสมัครใจลาออก

       ทั้งนี้การเปิดโครงการเกษียณอายุงานก่อนกำหนด เป็นที่ทราบกันดีว่าคำสั่งผลิตและประกอบรถยนต์มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดโรค 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 

Advertisement
0
0
0