advertisement

คนเหนือกระอัก เชียงใหม่ เมืองที่มีมลพิษอันดับ 1 ของโลก


advertisement

       วันนี้ (25 มี.ค. 2566) ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบค่าฝุ่นระหว่าง 9-367 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ภาคเหนือ ตรวจวัดค่าฝุ่นระหว่าง 28-367 มคก./ลบ.ม. พบเกินมาตรฐานรวม 23 พื้นที่เลยทีเดียว 

       ล่าสุด ข้อมูลจากทางเว็ปไซต์ iqair.com เว็ปไซต์อันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพอากาศ รายงานคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ อันดับ 1 ที่มีดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 มากที่สุดของโลกคือ เชียงใหม่ ดัชนี AQI สูงถึง 181 มีผลกระทบต่อทุกคน  

อันดับ 1  เชียงใหม่ ดัชนี AQI สูงถึง 181 มีผลกระทบต่อทุกคน 


advertisement

        ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

        คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านในวันที่ 26-29 มี.ค. 66 


advertisement


advertisement

       ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์ สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก iqair.com 


advertisement