advertisement

กรมอุตุฯ แจงแล้ว ข่าว 22 – 28 ส.ค.นี้ จะเกิดพายุถล่ม 9 ลูก


advertisement

        ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องวันที่ 22 – 28 ส.ค.65 จะเกิดพายุ 9 ลูกพร้อมกัน และล้อมประเทศไทยจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

       จากกรณีที่มีการบอกต่อโดยระบุว่าวันที่ 22 – 28 ส.ค.65 จะเกิดพายุ 9 ลูกพร้อมกัน และล้อมประเทศไทยจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพฯ ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจากการวิเคราะห์สภาพอากาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 22 – 28 สิงหาคม 2565 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุถึงจำนวน 9 ลูก ตามที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว 

        อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศของประเทศไทยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนหนักในประเทศไทยช่วงนี้ได้แก่ ร่องมรสุม และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยจะมีกำลังแรงขึ้นได้เป็นระยะๆ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศเตือน หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดสภาพอากาศรุนแรง นอกจากนี้หากมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือทะเลจีนใต้หรืออ่าวเบงกอลจริง และมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 3วัน

        พยาการณ์อากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2565 – 27 สิงหาคม 2565

        – ในช่วงวันที่ 21 – 22 ส.ค. 65

        หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย


advertisement


advertisement

        ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร 

        – ในช่วงวันที่ 23 – 27 ส.ค. 65

        หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง จะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

        ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือโทร. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

        สรุปแล้วข่าวพายุถึงจำนวน 9 ลูก เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจากการวิเคราะห์สภาพอากาศล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 22 – 28 สิงหาคม 2565 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุถึงจำนวน 9 ลูก ตามที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว  

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement