advertisement

คำอธิษฐาน ถวายน้ำหน้าหิ้งพระ เสริมสิริมงคล ชีวิตเป็นสุขร่มเย็น


advertisement

        สำหรับพุทธศาสนิกชนแทบทุกบ้าน จะต้องมีหิ้งพระในบ้าน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ความอุ่นใจในการอยู่อาศัย ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้าง กับการถวายน้ำหน้าหิ้งพระ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในบ้าน 

       วันนี้เราจึงมีเคล็ดไม่ลับ เกี่ยวกับการถวายน้ำหน้าหิ้งพระในบ้าน ทำอย่างไรให้ถูกวิธี เพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง โดยการถวายน้ำ จะต้องเป็นน้ำดื่มปากขวด ที่เรายังไม่เคยดื่มมาก่อน หรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรงก็ได้ 

        น้ำที่ถวาย ควรเทใส่แก้ว ให้เต็มแก้ว แต่อย่าล้นออกมานอกแก้ว เปรียบเสมือนการเต็มเต็มชีวิตให้อุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน ควรเปลี่ยนน้ำในแก้วทุกวัน เพื่อเปรียบเสมือนการรับทรัพย์เข้าบ้าน และไม่ควรปล่อยให้น้ำในแก้วเหือดแห้ง เพราะจะเปรียบเสมือนชีวิตที่เหี่ยวแห้ง อับเฉา 


advertisement

คำอธิษฐานในการถวายน้ำหน้าหิ้งพระ

        "ข้าพเจ้า…(เอ่ยชื่อ – นามสกุล)…ขอถวายน้ำ บูชาแด่องค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทวยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาทุกพระองค์ ท่านเจ้าที่เจ้าทาง ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ พญานาคทุกชั้นทุกตระกูล เพื่อความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า และบ้านเลขที่…..แห่งนี้ ขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทวยเทพเทวาทุกพระองค์ ท่านเจ้าที่เจ้าทาง ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ พญานาคทุกชั้นทุกตระกูล จงช่วยบันดาลเปิดโชคเปิดลาภ เปิดทรัพย์สินเงินทองให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น จะทำสิ่งใด ขอให้ราบรื่น เหมือนดั่งน้ำที่ถวายนี้ด้วยเทอญ" 


advertisement


advertisement

คลิกเพื่อ >>>ชมคลิป<<<

         สำหรับบ้านไหนที่มีหิ้งพระในบ้าน ก็อย่าลืมหมั่นดูแลทำความสะอาดหิ้งพระ ให้สะอาดอยู่เสมอ และหมั่นเปลี่ยนน้ำถวายหิ้งพระทุกวัน เพื่อเสริมความสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัย 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก  วัดคันธาราม – ทุ่งอ้อ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


advertisement