advertisement

ที่ดินตาบอด ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์ จริงๆ สามารถขอเปิดทางได้


advertisement

      ที่ดินตาบอด คือ ที่ดินที่ไม่ติดทางสาธารณะ หรือไม่มีทางเชื่อมไปสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินถูกห้อมล้อมรอบด้วยที่ดินของบุคคลอื่น จะเข้าหรือจะออกไปทางไหนก็ไม่ได้ ซึ่งในทางกฎหมาย ตามประมวลกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 1349 ได้บัญญัติไว้ว่า ที่ดินตาบอด หมายถึง ที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดินเเปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินเเปลงนั้นมีทางออกสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้นเดือดร้อนเกินสมควร

       ด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเปิด ทางจำเป็น ได้เเต่จะทำอยู่ในกรอบองความจำเป็นเท่านั้น ดังนี้

         ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage ได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่มีที่ดินตาบอดใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสมอไป เพราะสามารถขอทางเข้าได้ โดยได้โพสต์ระบุว่า….  


advertisement

          ที่ดินตาบอด ก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสมอไปซะที่ไหน จริงๆ แล้วเค้าขอเปิดทางได้ ซึ่งเรียกว่า "ทางจำเป็น"

          ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

          ที่ดินแปลงใด มีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับที่ และ วิธีทำทางผ่านนั้น ต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสียหายแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้ ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่าน จะสร้างถนน เป็นทางผ่าน ก็ได้


advertisement

          ผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหาย อันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้น นอกจากค่าเสียหาย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปี ก็ได้


advertisement

          จากหลักกฎหมายดังกล่าว เจ้าของ "ที่ดินตาบอด" สามารถขอเปิด "ทางจำเป็น" เพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้ แต่ก็เปิดได้เท่าที่จำเป็นและอาจต้องชดใช้เงินให้เจ้าของที่ดิน อ่านกฎหมายแล้ว ตอนแรกก็หลงดีใจ ที่ไหนได้ ตอนจบก็ทำให้รู้ว่า ของฟรีไม่มีในโลก 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก ทนายรัชพล ศิริสาคร Fanpage 

 


advertisement