advertisement

เย็นฉ่ำแล้วนะ แอร์ห้องฉุกเฉินเสีย เป็นข่าว 2 วัน เปลี่ยนให้ใหม่ทันใจ


advertisement

        หลังจากที่หมอแล็บแพนด้า ได้มีการโพสต์ข้อความในเรื่องของตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา แอร์เสียเกือบทุกตัวใช้ได้ตัวเดียว ทั้งคนไข้และหมอพยาบาลต้องอาบเหงื่อต่างน้ำ อยู่กันท่ามกลางสภาพอากาศประเทศไทยที่ร้อนจัดในช่วงนี้ การที่อุณหภูมิห้องสูงเกินไป อาจทำให้เวชภัณฑ์ยาต่างๆ เสียสภาพ เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี และเหงื่อที่ออกตลอดเวลาทำให้ไหลเข้าแผลและติดเชื้อได้ง่าย

        ต่อมา ผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา ชี้แจงว่า โรงพยาบาลพะเยาได้มีแผนการดำเนินการปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามนโยบาย Smart Er กระทรวงสาธารณสุขโดยได้มีการปรับปรุง โครงสร้างของอาคารตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อติดตั้งไป Pipeline หรือระบบเส้นท่อก๊าซพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและมีการติดตั้ง เซ็นทรัลมอนิเตอร์หรือชุดควบคุม ระบบสัญญาณชีพผู้ป่วย เพื่อให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง

       ซึ่งทางโรงพยาบาลพะเยาจึงได้มีแผนที่จะย้ายให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินไปที่ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์หรือห้องแล็บ เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีเครื่องปรับอากาศติดตั้งพร้อมเรียบร้อยที่จะให้บริการ ซึ่งห้องฉุกเฉินก็จะมีการปรับปรุงต่อไป 

        สำหรับกรณีที่เครื่องปรับอากาศนั้น ทางโรงพยาบาลพะเยาก็มีแผนติดตั้งในบริเวณห้องอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉินอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลพะเยาจะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการอยู่พอสมควร 


advertisement

        ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวได้อยู่ในกระบวนการจะซื้อจะจ้างตามระเบียบพัสดุ อยู่ระหว่างการจัดหาช่างผู้มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และประกอบกับในช่วงนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้นและเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้รับผลกระทบ อันเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน บางครั้งไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงเกิดผลกระทบดังกล่าวขึ้น และผลกระทบดังกล่าวโรงพยาบาลพะเยาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการแต่อย่างใด 

        ล่าสุด ทางเพจ หมอแล็บแพนด้า ก็ได้มีการอัพเดทภาพทางด้านโรงพยาบาลพะเยา ได้มีการเปลี่ยนแอร์ใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 


advertisement

ได้แอร์ใหม่แล้ว 


advertisement

        อย่างไรก็ตาม บางคนอดแซวไม่ได้ว่า ปัญหาต่างๆ ในสังคมไม่ว่าจะยืดเยื้อแค่ไหน หากเป็นกระแสในโซเชียลแล้ว มักจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว จนมีวลีที่ใช้ประชดประชันว่า เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการด่า 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก หมอแล็บแพนด้า


advertisement