advertisement

ผรม.งงหนักมาก เจ้าของบ้านสั่งให้หว่านแห ก่อนที่จะเทปูน เพื่ออะไร?


advertisement

        เป็นข้อสงสัยหนึ่งจากทางช่างผู้รับเหมาที่ได้ไปก่อสร้างที่บ้านหลังหนึ่ง โดนเจ้าของบ้านนั้นให้ช่างหว่านแหก่อนที่จะทำการเทปูน จนทำให้ช่างงงหนักมาก ว่าเจ้าของบ้านให้หว่านแหก่อนเทปูนสร้างบ้านเพราะอะไร มีความเชื่อกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ 385flowers โดยได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมระบุว่า…  

เจ้าของบ้านบอกให้เอา แหหว่านก่อนเทปูน ใครรู้ช้วยบอกผมทีหว่านเพื่ออ่ะไร 

ก่อนเทปูน 


advertisement

เจ้าของบ้านให้หว่านแห

เพื่ออะไร? [ads]


advertisement


advertisement

ความคิดเห็นจากชาวเน็ต 

หว่านแหก่อนเทปูนเพื่อดักเงินดักทองไม่ให้ไหลออกไปส่วนมากจะหว่านตรงประตูเข้าออกบ้าน 


advertisement

หว่านแหดักโชคลาภ 

        เป็นความเชื่อของคนหลายพื้นที่ในการหว่านแหเวลาสร้างบ้าน เชื่อว่าหว่านแห่ช่วยดักโชคลาภเงินทอง ไม่ให้เงินทองไหลออกจากบ้าน คุ้มครองผู้อยู่อาศัยด้วย 


advertisement