advertisement

อย.อายัดบะหมี่เกาหลี หลังพบยากำจัดศัตรูพืช ตกค้างในซองผงปรุงรส


advertisement

        วันที่ 25 ม.ค.66 นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานอาหารและยา ไต้หวัน พบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี Nongshim Shin Ramyun Black Bowl (Tofu Kimchi) มีสารกำจัดศัตรูพืช เอทิลีนออกไซด์ ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรส ในปริมาณ 0.075 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (มก./กก.) โดยไม่ได้ระบุรุ่นการผลิตของสินค้าที่พบปัญหานั้น


      สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบแล้วพบว่า มีการนำเข้าบะหมี่ดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศไทย ในชื่อ ชิน ราเมียน แบล็ค โบวล์ โทฟู กิมจิ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรุงรสเผ็ดผสมเต้าหู้และกิมจิ ถ้วยใหญ่) (ตรา นงชิม) เลขสารบบอาหาร 10-3-07945-5-0811

      โดยบริษัทฯ นำเข้ามา 2 ครั้ง คือ รุ่นวันหมดอายุ วันที่ 4 ก.พ.66 จำนวน 480 ถ้วย และรุ่นวันหมดอายุ วันที่ 8 พ.ค.66 จำนวน 2,560 ถ้วย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. ดำเนินการอายัดสินค้าทั้งหมดและเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ และจะแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว

      ทั้งนี้ เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide) เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดที่ 4 จึงต้องไม่พบการตกค้าง หากตรวจพบในอาหารจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐานการผลิต นำเข้า จำหน่ายอาหารดังกล่าว มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในรุ่นวันหมดอายุดังกล่าว

      นอกจากนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบฉลากต้องแสดงรายละเอียด ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิตและหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน นพ.วิทิต กล่าว

      หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร หรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 Line @FDAThai , Facebook FDAThai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ  

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement