advertisement

ประกาศยืนยัน ครูบาบุญชุ่ม อาพาธ เช่าเครื่องบินเหมาลำ ส่ง รพ.ไทย


advertisement

       เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65 ที่ผ่านมา พระครูบาบุญชุ่ม พระเกจิดัง หลังจากได้ออกจากถ้ำเมืองแก๊ด ประเทศเมียนมา แล้ว หลังปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา อยู่ภายในถ้ำครบ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 

พระครูบาบุญชุ่ม

        ล่าสุด ทางด้านเพจเฟสบุ๊ก มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ก็ได้ออกประกาศเพื่อทราบ กรณีพระครูบาบุญชุ่ม เกิดอาพาธกะทันหัน โดยระบุว่า… 

        #ประกาศมูลนิธิดอยเวียงแก้ว ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น #ประกาศเพื่อทราบ 

        ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 ก.ค.2565 นั้น หลังออกจากถ้ำก่อนได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้น ท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย 11 เมือง

        รวมทั้งพิธียกฉัตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม ซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนกระทั่งเดินทางถึงวัดพระธาตุดอนเรือง อ.เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 ส.ค.65 รุ่งขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.2565 ครูบาบุญชุ่ม ปรากฎอาการอาพาธขึ้น ศิษยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจ และรักษาธาตุขันธ์โดยเดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติม มูลนิธิดอยเวียงแก้ว จะประกาศให้ทราบต่อไป

            ศิษยานุศิษย์ต่างเป็นห่วงอาการของพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร  เพราะหลังจากที่ออกจากถ้ำ พระครูบาบุญชุ่ม ก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลกไปจากเดิม ติตตามอาการท่านต่อไป 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ 


advertisement