advertisement

ตำรวจย้ำ บังคับใช้กฎจราจรใหม่แล้ว โทษสูงขึ้น ให้ปรับตัว 3 เดือน


advertisement

       เมื่อวันที่ วันที่ 5 ก.ย. 65 พล.ต.อ.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษตร. และรองผอ.ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศจร.ตร.) เผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วย บังคับใช้กฎหมายจราจรฉบับใหม่ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยเฉพาะเรื่องโทษปรับ ที่กฎหมายใหม่เพิ่มอัตราโทษสูงขึ้นเพื่อบังคับใช้ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน บางความผิดมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 4,000 บาท

        ในระยะ 3 เดือนแรก เจ้าหน้าที่จะยังใช้เกณฑ์ค่าปรับใบสั่งจราจรตามกฎหมายเดิมก่อน (ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์ค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ พ.ศ.2563) เช่น ข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง โทษสูงสุดตามกฎหมายใหม่ปรับได้ถึง 4,000 บาท แต่ค่าปรับตามใบสั่งจะกำหนดไว้ที่ 500 บาท เพื่อให้เวลาประชาชนปรับตัวและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในระยะต่อไปจะปรับเกณฑ์ค่าปรับตามใบสั่งให้สอดคล้องกับกฎหมายจราจรฉบับใหม่ 

       ส่วนบางข้อหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ หรือปัจจัยเกิดความสูญเสียต่อผู้ขับขี่ เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลาย ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย จะพิจารณากำหนดอัตราโทษปรับเป็นขั้นบันได ตามจำนวนครั้งและประวัติการกระทำผิดด้วย เช่น ทำผิดครั้งที่ 1 โทษปรับตามใบสั่ง 500 บาท หากทำผิดข้อหาเดิมเป็นครั้งที่ 2 โทษปรับตามใบสั่งเป็น 1,000 บาท เป็นต้น 

       ใบสั่งทุกใบจะถูกกำกับโดยระบบฐานข้อมูลใบสั่งที่เรียกว่า PTM (Police Ticket Management) ซึ่งจะระบุจำนวนค่าปรับตามเกณฑ์ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ในใบสั่งทุกใบ ดังนั้น ค่าปรับจึงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

       สำหรับผู้ขับขี่ทุกท่านก็ต้องทำความเข้าใจกับกฎหมายใหม่ ที่ในอีกสักระยะก็อาจจะปรับมาบังคับใช้อย่างจริงจัง มีการปรับที่สูงขึ้น เพื่อลดการทำผิดกฎจราจรนั่นเอง

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement