advertisement

กองสลากฯ ยกเลิกจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด ดีเดย์งวดแรก 1 เม.ย. 66


advertisement

        เป็นที่ทราบกันดีค่ะ ว่าก่อนหน้านี้ ใครที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถนำสลากฯ ไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งสามารถขึ้นเงินรางวัลเป็นเงินสดได้ แต่ปัจจุบัน มีการขายสลากฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ และการขึ้นเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคารเป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่า 

         และล่าสุด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็มีนโยบาย ยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสดแล้ว โดยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ได้ออกมาเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ ขอยกเลิกการให้บริการจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป 

         สำหรับผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้ดังนี้

         1. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคาร ยกเว้นวงเงินเกินกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป โอนได้เฉพาะบัญชี ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เท่านั้น

         2. รับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้ขอรับเงินรางวัล

         3. รับเงินรางวัลกับตัวแทน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม Cell Center 02-528-9999 


advertisement


advertisement

          ยุคสมัยเปลี่ยนไป การทำธุรกรรมด้านการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องง่ายกว่า จึงมีการปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัย

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


advertisement