advertisement

อย่าลืมทำ วิธีสรงน้ำพระที่บ้าน ขั้นตอนและคำกล่าวขอขมาอย่างถูกวิธี


advertisement

       เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ในงานเทศกาลนี้ผู้คนจะทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อสร้างความบันเทิง และความสามัคคีในแต่ละชุมชน กิจกรรมเหล่านั้นรวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้าน ดนตรี การแสดง และการละเล่นรื่นเริง ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่า สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การสรงน้ำพระที่บ้าน วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการสรงน้ำพระที่บ้านยังไงให้ถูกต้อง

       การสรงน้ำพระ คือ การทำความสะอาดพระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ รูปภาพ และสิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูป ให้สะอาดบริสุทธิ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า “การถวายเครื่องเถราภิเษก” ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน และต้องทำเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นการชำระพระวรกายของพระพุทธเจ้าให้ปราศจากมลทิน เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ และเกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่ปฏิบัติและทุกคนในบ้าน

        นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการอีกด้วย กระปุกดอทคอมเลยนำวิธีสรงน้ำพระที่บ้านอย่างถูกต้องมาให้ได้ชม เพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้นำไปปฏิบัติกันค่ะ


advertisement

       อุปกรณ์สรงน้ำพระที่บ้าน

       วิธีสรงน้ำพระ

          – ผ้าเช็ดทำความสะอาดผืนใหม่ หรือฟองน้ำสะอาด ๆ


advertisement

          – ขันใส่น้ำ สำหรับเช็ดทำความสะอาดทั่วไป

          – โต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว

          – พานและถาดรองตามความเหมาะสม

          – เครื่องหอม (ดอกไม้หอม, พวงมาลัย, น้ำหอม/น้ำอบ/น้ำปรุง)

          – ขันใส่น้ำ สำหรับสรงน้ำพระ

       ขั้นตอนการสรงน้ำพระที่บ้าน (ถวายเครื่องเถราภิเษก)

       วิธีสรงน้ำพระ
 
          1. เริ่มจากอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดเบื้องต้นด้วยผ้าผืนใหม่หรือฟองน้ำสะอาดทีละองค์ ถ้าหากเป็นกรอบรูปก็ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดให้เกลี้ยงเกลา

          2. จากนั้นอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งหมดไปประดิษฐานไว้ที่พาน โดยมีถาดรองบนโต๊ะที่ประดิษฐานชั่วคราว พร้อมทั้งประดับประดาโต๊ะด้วยดอกไม้หอม กลีบดอกไม้ และพวงมาลัย ให้สวยงาม

          3. ต่อมาก็เตรียมเครื่องหอม โดยการโรยดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ หรือน้ำปรุง ใส่ในขันน้ำสะอาดไว้สำหรับสรงน้ำพระ

          4. หลังจากนั้นก็หันมาทำความสะอาดที่ประดิษฐานองค์พระประจำบ้าน เช่น หิ้งพระ โต๊ะหมู่บูชา และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับที่ประดิษฐานองค์พระ ให้สะอาดสะอ้าน

          5. ขั้นตอนสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ทุกคนในบ้านต้องมาตั้งจิตอธิษฐานและร่วมสรงน้ำพระไปพร้อม ๆ กัน โดยการนำขันน้ำที่ใส่เครื่องหอมเตรียมไว้มาสรงที่พระพุทธรูปให้ครบทุกองค์ พร้อมกับกล่าวขอขมาดังต่อไปนี้


advertisement

       การกล่าวขอขมาก่อนสรงน้ำพระที่บ้าน

       วิธีสรงน้ำพระ
 
          1. ก่อนอัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานที่สรงน้ำชั่วคราว ให้กล่าวบทอัญเชิญพระพุทธรูปมาสรงน้ำ และเพื่อขอขมาเพื่อไม่ให้เกิดโทษ โดยการตั้งนะโมฯ 3 จบ และสวดตามด้วย 

       “ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต” 

       แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังที่ประดิษฐานชั่วคราว

          2. ก่อนเริ่มสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำสะอาดที่ปรุงด้วยเครื่องหอมนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบ และตามด้วยคำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป ดังนี้ 

       “อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง” 

       เพื่อกล่าวคำอธิษฐาน แล้วค่อยตักน้ำสรงพระพุทธรูปต่อไป

          วิธีการสรงน้ำพระที่บ้านที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะ หากพุทธศาสนิกชนคนไหนที่อยากสรงน้ำพระเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ก็อย่าลืมนำวิธีการสรงน้ำพระที่บ้านอย่างถูกต้องนี้ไปปฏิบัติกันด้วยนะคะ

       ก็ถือว่าเป็นพิธีที่ไม่ยุ่งยากเลย สงกรานต์ ปีใหม่ไทยปีนี้ ก็อย่าลืมอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาสรงน้ำ เพื่อให้เป็นสิริมงคล เพื่อให้เกิดมุทิตาจิต เบิกบานใจ สุขใจ กับคนที่อยู่ในบ้านจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com  


advertisement