advertisement

โรงเรียนสังกัด กทม.นำร่อง ให้แต่งไปรเวทไปเรียนได้ 1 วันต่อสัปดาห์


advertisement

      วันนี้ (28 มิ.ย.66) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาออกแนวปฏิบัติให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดให้มีวันเลือกแต่งกายชุดใดก็ได้ไม่เป็นการบังคับ อย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนด

      โดยในส่วนของเครื่องแบบนักเรียนนั้น กำหนดให้มีอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ที่นักเรียนสามารถจะแต่งชุดใดๆ ก็ได้ตามความปรารถนา จะเป็นชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดลำลองไปรเวท ก็ได้ (ส่วนแนวทางในการใส่ชุดลำลอง ก็ให้โรงเรียนไปพูดคุยตกลงกับทางนักเรียน ก่อนประกาศใช้) รวมทั้งสามารถแต่งตามเพศวิถีได้ด้วย

      และเรื่องทรงผมก็เช่นเดียวกัน ให้โรงเรียนกำหนดแนวทางขึ้นมาก่อน แล้วไปตกลงกับทางนักเรียนผู้ปกครองว่าทรงผมนั้นเป็นที่ยอมรับกันได้ และให้ไว้ได้ตามนั้นเลย โดยห้ามไปลงโทษตัดผมเด็กให้เป็นที่อับอาย

      ทั้งหมดนี้ ยังอยู่ในขอบเขตของระเบียบปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดไว้ไม่ได้ทำผิดระเบียบอะไร 

       ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่น่าจะเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย มีวันที่ให้นักเรียนได้ใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนได้ ตามที่โรงเรียนกำหนด 1 วันต่อสัปดาห์ 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com   


advertisement

advertisement