advertisement

เช็กก่อนไป ธนาคารเปิด – ปิดวันไหนบ้าง ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นี้


advertisement

      เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่ 12-17 เมษายน 2567 หากใครที่มีธุระที่ต้องทำเกี่ยวกับธนาคาร ที่ต้องไปทำธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคาร ต้องเช็กก่อนว่าธนาคารจะหยุดหรือไม่ วันนี้เราจะพาไปเช็กเพื่อใครที่กำลังจะไปทำธุระที่ธนาคารจะได้ไม่เสียเวลาเผื่อไปแล้วธนาคารปิด มีธนาคารไหนเปิด – ปิด บ้างในช่วงวันหยุด ช่วงสงกรานต์ 2567 

      สำหรับสถาบันการเงิน ได้มีการประกาศวันหยุด ช่วงสงกรานต์ 2567 โดยแต่ละธนาคารเปิด – ปิด ให้บริการวันไหนนั้น มีรายละเอียดดังนี้

      ธนาคารกสิกรไทย

      สาขาในห้างสรรพสินค้า

      ปิดทำการ 13-14 เม.ย. 67

      เปิดทำการ 12 เม.ย. 67 และ 15 เม.ย. 67 เป็นต้นไป


      สาขาทั่วไป


advertisement

      ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 67

      เปิดทำการวันที่ 17 เม.ย. 67


advertisement

      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

      สาขาที่เปิดทำการ (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร)

      ปิดทำการวันที่ 13-14 เม.ย. 67

      สาขาที่เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์

      วันจันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

      ปิดทำการวันที่ 13-14 เม.ย. 67

      สาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน (เว้นวันหยุดธนาคาร)

      ปิดทำการวันที่ 13-14 เม.ย. 67

      ธนาคารกรุงไทย

      สาขาในห้างสรรพสินค้า และสาขาเปิดทำการ 7 วัน

      ปิดทำการวันที่ 14 เม.ย. 67

      เปิดทำการวันที่ 15 เม.ย. 67

      สาขาทั่วไป

      ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 67

      เปิดทำการวันที่ 17 เม.ย. 67


advertisement

      ธนาคารออมสิน

      สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้างสรรพสินค้า

      ปิดทำการวันที่ 12 – 14 เม.ย. 67

      สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์

      ปิดทำการวันที่ 12 – 16 เม.ย. 67

      ธนาคารอาคารสงเคราะห์

      12 เมษายน 2567 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า

      13 – 14 เมษายน 2567 ปิดให้บริการทุกสาขา

      15 – 16 เมษายน 2567 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า

      17 เมษายน 2567 เปิดให้บริการทุกสาขา

     


advertisement

      ธนาคารไทยพาณิชย์

      สาขาในห้างสรรพสินค้า

      ปิดทำการ 13-14 เม.ย. 67

      เปิดทำการ 15 เม.ย. 67

      สาขาทั่วไป

      ปิดทำการวันที่ 12-16 เม.ย. 67

      เปิดทำการวันที่ 17 เม.ย. 67

     

      ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

      สาขาในห้างสรรพสินค้า

      ปิดให้บริการ วันที่ 13 เมษายน 2567

      เปิดให้บริการ วันที่ 14 เมษายน 2567

      สาขาทั่วไป

      ปิดให้บริการ วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

      เปิดให้บริการ วันที่ 17 เมษายน 2567

      นี่ก็เป็นวันหยุดของธนาคารต่างๆ เผื่อใครต้องเข้าไปทำธุรกรรม ติดต่อต่างๆ ที่ธนาคาร ก็เช็กก่อนที่จะไป จะได้ไม่เสียเที่ยว 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement