advertisement

วัดชี้แจงแล้ว ดราม่าหลวงพ่อโสธร บูรณะใหม่ทำไมถึงหลับตา


advertisement

        หลังจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร และวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ทำการบูรณะองค์ หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปบริวาร ตั้งแต่ช่วงวันที่กลางปีที่แล้ว (2565) จนปรากฏภาพหลวงพ่อโสธรองค์ดำในช่วงบ่มรักในช่วงปลายปี (2565) ซึ่งเป็นภาพที่หาชมไม่ได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะเป็นช่วงเวลา 1 เดือน

บูรณะองค์ หลวงพ่อโสธร 

        ต่อมา ทางด้านวัดโสธรวราราม วรวิหาร มีการลงภาพความคืบหน้าการบูรณะหลวงพ่อโสธรใหม่ โดยองค์พระพุทธรูปอยู่ในท่าหลับพระเนตร ทำให้เกิดดราม่าเป็นวงกว้าง เพราะหลวงพ่อโสธรรูปเก่า ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้ พร้อมนำรูปก่อนบูรณะมาเปรียบเทียบ ความแตกต่างคือ ก่อนบูรณะ พระเกศาสีทอง ลืมพระเนตร หลังบูรณะ พระเกศาสีดำ หลับพระเนตร จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 


advertisement

บูรณะหลวงพ่อโสธรใหม่  

งดงามมาก 


advertisement


advertisement


advertisement

        ล่าสุด ด้านพระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาส ออกมาชี้แจงขอให้ญาติโยมใจเย็น ๆ เพราะการบูรณะยังไม่เสร็จ และการบูรณะรอบนี้ จะยึดเอาหลักฐานเดิมจากรมศิลปากร เป็นรูปพระพักตร์หลวงพ่อโสธรในช่วงปี 2500-2520 จะเห็นว่า หลวงพ่อโสธรนั้นหลับพระเนตร 

อยู่ในขั้นตอนเกือบจะแล้วเสร็จ 

      พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พระเนตรจะเหลือบมองต่ำ หลังบูรณะเสร็จแล้ว วัดร่วมกับ กองโบราณคดี กรมศิลปากร จัดทำหนังสือการบูรณะหลวงพ่อโสธร แจกจ่ายเพื่อ เผยแพร่ขั้นตอนการบูรณะอนุรักษ์ต่อไป 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com 


advertisement