advertisement

รู้ไว้ไม่เสียหาย ส่วนประกอบในใบโฉนดที่ดิน มีอะไรบ้าง


advertisement

       โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกให้ตามประมวลกฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่า แต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกัน ประชาชนต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน 

         ล่าสุด ทางด้านผู้ใช้เฟสบุ๊ก โกศล บุญรัตน์ ได้โพสต์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน  ส่วนประกอบในโฉนดที่ดินแต่ละส่วนคืออะไร โดยได้โพสต์ระบุว่า….  

        มาเรียนรู้โฉนดกัน เวลาเราดูโฉนดที่ดิน  ส่วนประกอบในนั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูกัน   เผื่อท่านใด ยังรู้ไม่ครบ  ท่านใดที่ทราบ รายละเอียด หมดแล้ว  ข้ามผ่าน ได้เลยครับ มาเริ่มจาก

     –  หมายเลข 1 

   ตรงนี้แสดงประเภทโฉนด  ว่าเป็นประเภท  นส4,นส4ก,นส4ข  นส4ค  หรือ นส4จ(  เราจะมาพูดโฉนด แต่ละประเภท  อีกครั้ง ในรอบถัดไป )

     –  หมายเลข 2
   ประทับตราสีแดง ตัวจะเล็กๆหน่อย จะแสดงว่า  โฉนด แปลงนี้  แยกมาจาก  โฉนดแปลงหลัก เลขที่ อะไร

     –  หมายเลข 3  
   แสดงตำแหน่งที่ดินแปลงนี้ ว่า เป็นโฉนดเลขที่อะไร  ซึ่งสามารถ นำเลขตรงนี้ ไปค้นหา ในระบบ  landmap ของกรมที่ดินได้  ตัวอย่างแปลงนี้  โฉนดเลขที่ 97341 ที่ดิน  ตั้งอยู่ ตำบล บ้านนา  อำเภอ แกลง  จังหวัดระยอง  


advertisement

     –  หมายเลข 4   
   ชื่อ-นามสกุล  ผู้ที่ได้รับโฉนด  เป็นคนแรก   อาจจะใช่  หรือ  ไม่ใช่ เจ้าของปัจจุบัน ก็ได้  เป็นเพียง บอกว่า  ผู้ได้รับโฉนด คนแรกเท่านั้น

     –  หมายเลข 5   
    แสดงมาตราส่วน  อาจเป็น  1:1000,1:2000,1:4000    หมายถึง ถ้าวัดในโฉนด ด้วยไม้บรรทัด ทั่วไป  1  ซม  เท่ากับของจริง  1000 ซม  หรือ   10  เมตร  นั่นเอง ( มาตราส่วน 1:1000)

     –  หมายเลข 6  
   แสดงจำนวน เนื้อที่ดิน หน่วย  ไร่-งาน-ตรวา   แต่เป็น  เนื้อที่ตอนได้รับโฉนด  เท่านั้น  หากท่านจะซื้อ-ขาย  ต้องดูหลังโฉนด อีกครั้ง ว่าเนื้อที่คงเหลือ ปัจจุบัน  เท่าไหร่  มีการหัก แบ่ง  หรือ ไม่อย่างไร

     –  หมายเลข 7  
   แสดงทิศ ตำแหน่งที่ดิน  ซึ่งโฉนด ทุกใบ  รูปที่ดิน  จะชี้ไปที่  ทิศเหนือ  ขึ้นบน เท่านั้น  ซึ่งใช้กัน สากล  ทั่วโลก


advertisement

     –  หมายเลข 8  
   แสดงแผนผัง รูปแปลง ว่าที่ดินเรามีลักษณะ อย่างไร  ติดทางสาธารนะ หรือไม่  ข้างเคียง ติดต่อกับ  เลขที่ดิน  อะไร  ในแผนผังจะบอก

          8.1  เลขที่ดิน  ต้องตรงกับ ระวาง กรมที่ดิน
          8.2  เลขที่ดินข้างเคียง ที่ติดต่อกัน
          8.3  เลขหมุดที่ดิน  ต้องตรงกับสถานที่จริง

     –  หมายเลข 9   
   แสดงวันที่ออกโฉนดแปลงนี้  ว่าออกมาเมื่อ วันที่  เดือน  ปี  

     –  หมายเลข 10  
   ลายเซ็นเจ้าพนักงานที่ดิน พร้อมประทับตรากรมที่ดิน

     –  หมายเลข  11   
   รหัส แบบพิมพ์  ที่ออกจากโรงพิมพ์โฉนด  เพื่อใช้สำหรับ Run จำนวนโฉนด ที่ถูกเบิกไปเขียนโฉนด ประมานนี้ครับ  สงสัย สอบถามเพิ่มเติม  โทร  085-481-2756 ผิดพลาดประการใด  ขออภัยด้วยครับ เขียนจากความเข้าใจ

        ***รอบหน้าต่อด้วย  ประเภท เอกสารสิทธิ์ นส2,นส3  และ  รูปแบบโฉนด   นส4ก-นส4จ 

       เป็นความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ บนโฉนดที่ดิน ที่เราควรรู้ไว้ ถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับใครหลายคนเลยทีเดียว  

เรียบเรียงโดย :  thaihitz.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก โกศล บุญรัตน์ 


advertisement