advertisement

12สิ่งก่อสร้างสุดเฟลฉีกทุกกฏวิศวกรรม


advertisement

          ในการก่อสร้างจำเป็นจะต้องถูกออกแบบด้วยผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบวิศวกร ออกแบบมาให้ได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน ไม่ฉะนั้นจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นไม่ได้มาตรฐานและเกิดการชำรุดเสียหายได้ วันนี้เราจะพาไปดูอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ฉีกกฏทางด้านวิศวกรรมไปโดยสิ้นเชิง จะเกิดอะไรขึ้นนั้น ตามไปดูภาพกันเลยครับ 

       1. เสาปูนผุพัง เหล็กด้านในขึ้นสนิม

     2. ระเบียงยื่นออกมาริมเนินเขา กับเสาเหล็กที่เอียงอ 

       3. วงกบประตูที่เบี้ยว

       4. ช่องใต้อาคารที่ถูกออกแบบมาเล็กจนเกินไป 

       5. น้ำไหลจากกำแพง งานงอกแน่นอน 

       6. ผนังอิฐแตกร้าว

       7.กำแพงที่ชำรุดจะล้ม มักง่ายแก้ปัญหาโดยใช้โซ่มัดไว้ มากล้มทับคนได้เลย 

       8. รองรับน้ำหรักด้วยการเอาหินมารอง 

     9. ไม้รองเป็นชั้นๆ รับน้ำหนัก 

      10 เสาบ้านลอย 

       11. กำแพงจะล้มเอาเหล็กเอาไม้ค้ำ        12. เสาต่อ 2 ท่อน รับรองน้ำหนักมากๆ 

        เป็นการออกแบบที่ไม่ได้มาตราฐานและสิ่งก่อสร้างที่เก่าแล้วทำให้เกิดารชำรุดได้ เห็นภาพแบบนี้แล้วเห็นความสำคัญในการออกแบบเลย ต้องออกแบบมาให้ได้มาตรฐานจะแข็งแรงทนทาน 

เรียบเรียงโดย : thaihitz.com


advertisement